De Stichting Streekcentrum
De Hoeksche Waard

Meer dan de postbus is er van het Streekcentrum niet te zien, want het pand waarin het eens zetelde is lang geleden verkocht. De bestuurders zijn al even onzichtbaar en werken in stilte en anonimiteit. De reden hiervan is, dat de meesten voortkomen uit instellingen op maatschappelijk, cultureel of recreatief gebied op ons eiland. Mede tegenover de desbetreffende instellingen willen de bestuurders 100% ongebonden en onpartijdig kunnen oordelen over alle subsidie-aanvragen. Dit zijn er tientallen per jaar. Sinds de oprichting van het fonds in 1977 zijn ruim 500 aanvragen in behandeling genomen, waarvan de meeste werden gehonoreerd.

Het fonds beheert de opbrengst van de verkoop in 1977 van het statige pand “De Beukenhof” te Mijnsheerenland, dat sedert 1955 het eerste sociaal-cultureel centrum in de Hoeksche Waard vormde. Het Streekcentrum stimuleerde en ondersteunde de opbouw van sociaal-cultureel werk. Aan deze werkzaamheden kwam een einde, toen bleek dat het Streekcentrum zijn taak had vervuld. Het was overbodig geworden nadat in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw  in alle Hoekschewaardse dorpen zelfstandig werkende stichtingen waren onstaan voor sociaal-cultureel werk, peuterspeelzaalwerk, jongerenwerk, enz. Het Streekcentrum functioneert sindsdien nog uitsluitend als beheerder van het subsidiefonds.


Subsidiefonds
Streekcentrum
De Hoeksche Waard

Postbus 5551
3270 AB Mijnsheerenland
E-mail: